Generourban  Generourban és un grup de treball i un foro per la integració de la dimensió de gènere en la pràctica, la investigació, l'ensenyament del urbanisme, la planificació urbana i el desenvolupament local, recolzant-se en les experiències espanyoles i internacionals.

 Queremos una ciudad para todas y todos, mujeres y hombres, niños, mayores, inmigrantes, jóvenes, personas con discapacidades.... Nuestras conversaciones pasan por la lista de correo

[ Principal ]  [ Convocatorias ]  [ Lista suscribirse ] [ Haciendo RED ] [ Recursos ]  [ Enlaces ] Fr  Català

 

Extractos de prensa. Revista Territori y ciudad
Diputació de Barcelona Nº 12 Febrero 2003

L'Oficina Tècnica de Cooperació
http://www.diba.es/otc/ques.asp 

 

http://www.diba.es/otc/butlleti12.pdf  p18-19

GENEROURBAN – Género y Urbanismo 

Generourban és un grup de treball per la integració de la dimensió de gènere a l’ensenyament, la investigació i la pràctica de l’urbanisme, a partir d’experiències a nivell espanyol i europeu. La web, proporciona informació sobre els projectes en què treballa el grup, agenda, documentació i enllaços relacionats. El document "Ciudades para tod@s" inclou un recull d’experiències d’integració de la perspectiva de gènere a l’urbanisme a Espanya i Europa. http://www.generourban.org 

-------------------

Foro Generourban 2002 en http://www.cird.bcn.es/catala/cinfor/caltfont/caltfon8.htm (Ajuntament de Barcelona
Generourban va nèixer a partir d'un grup d' investigació multidisciplinar lligat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid l'any 2000. L'objectiu del foro és la integració de la perspectiva de gènere en la pràctica, la investigació, l'ensenyament del urbanisme, la planificació urbana i el desenvolupament local, recolzant-se en les experiències espanyoles i internacionals.