GeneroUrban  Es un foro abierto sobre  la integración de la perspectiva de género en el urbanismo, la planificación urbana y el desarrollo local. Queremos ciudades con espacios públicos, equipamientos, viviendas para todas y todos, mujeres y hombres, niñas y niños, mayores, inmigrantes, jóvenes, personas con discapacidades.... 
Nuestras conversaciones pasan por la lista de correo ABIERTA a todas y todos.
Català   PT Galego  Euskara  FR  EN

     Principal        Convocatorias        Recursos             Enlaces        lista de correo   

GENEROURBAN Euskara

GENEROURBAN foroaren helburua, genero ikuspegia hirigintzan, hiri plangintzan eta tokiko garapenean barneratzea da, hau guztia tokiko zein nazioarteko esperientziak eredutzat hartuz. Laburbilduta, genero ikuspegia hirigintzan barneratzeak zera suposatzen du: lurraldearen erabilpen eta planifikazioan gizonezko eta emakumezkoen arteko desberdintasunak aintzakotzat hartzea. Aldi berean, herritar talde ezberdinen behar zehatzak ere kontuan hartzea beharrezkoa litzateke: haurrak, helduak, etorkinak, gazteak, gurasoak, elbarrituak, etab. Foro hau Eztabaida Zerrenda (bertan izena eman daiteke) baten gainean eraikitzen da, non aztertzen diren genero eta hiri plangintzarekin lotuta dauden gaiak; “gender mainstreaming” arazoak, eguneroko bizimodurako azpiegiturak, emakumeak eta hiria, espazioa eta generoa, genero ikasketak, feminismoa eta garapen jasangarria, etab.

 

Hizkuntza

Gaztelania

http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/obsgen/enl/genur/ 29 06 2005