GeneroUrban  Es un foro abierto sobre  la integración de la perspectiva de género en el urbanismo, la planificación urbana y el desarrollo local. Queremos ciudades con espacios públicos, equipamientos, viviendas para todas y todos, mujeres y hombres, niñas y niños, mayores, inmigrantes, jóvenes, personas con discapacidades.... 
Nuestras conversaciones pasan por la lista de correo ABIERTA a todas y todos.
Català   PT Galego  Euskara  FR  EN

     Principal        Convocatorias        Recursos             Enlaces        lista de correo   

GeneroUrban Galego Potugués

Foro Xénero Urbán.
Foro aberto sobre a integración da perspectiva de xénero ("gender mainstreaming") no urbanismo, a
planificación urbana e o desenvolvemento local. As coversas abertas pasan pola lista de correo
aberta .
http://www.webislam.com/default.asp?sec=vaa&s=Mujer&sb=%2E%2E
Portal do islam en español
Portal do islam en español onde se ofrece todo tipo de información referente ao mundo islámico en
novas, enlaces, na súa biblioteca e no seu dossier. Destaca un apartado adicado á muller onde se da
unha visión da súa situación na sociedade islámica. hai entrevistas a mulleres árabes e artigos de
grande interese.

Page 16
INFORMATIVO
nº 30
BOLETÍN
INFORMATIVO
1ª quincena de abril 2005
16
Libros recomendados
O Servizo Galego de Igualdade en colaboración con Sotelo
Blanco Edicións decidiu a realización da colección As Letras
das Mulleres co obxectivo de divulgar obras do pensamento
feminista e produccións de mulleres destacadas e nalgún caso
homes que impulsen a igualdade de xénero.
Con este obxectivo, preséntase Un cuarto de seu, o número 3
da citada colección, unha obra que esboza unha das
primeiras historias da literatura de mulleres e presenta
valiosas reflexións sobre a escrita feminina.
A modo de ensaio, Virginia Woolf, reflexiona sobre a
importancia que para a muller foi dispoñer “dun cuarto”, ou
lugar propio, no que poder aillarse de vez en cando no seu
“mundo interior”, onde se poida dar renda solta ao cultivo do
espíritu. Un espazo que a muller, segundo di a autora, sempre
o tivo que compartir con maridos, fillos, familiares, visitas,...sen
dispoñer nin de tempo nin de tranquilidade para poder ler ou
escribir.
É por tanto, un alegato a favor do dereito da muller a poder
expresarse como queira, libremente. Unha interesante obra,
onde Virginia Woolf fai fincapé nas codicións materiais que
teñen dificultado as carreiras literarias das escritoras e onde
analiza os mecanismos polos que o patriarcado sitúa á muller
nunha posición de inferioridade. Igualmente, Woolf explora
as conexións entre o xénero sexual e o xénero literario,
alentando ás escritoras na procura dunha frase nova e unha
mente andróxina.
Virginia Woolf, cuxo nome de solteira era Adeline Virginia
Stephen, naceu o 25 de xaneiro de 1882 en Londres. Nunca
foi á escola, os seus estudos realizounos na casa.
Filla do biógrafo e filósofo Leslie Stephen, mudouse tras o
falecemento deste en 1905, xunto aos seus irmáns, a unha
casa do barrio londinense de Bloomsbury que se convertiu en
lugar de reunión de librepensadores e antiguos compañeiros
de universidade do seu irmán maior. No grupo coñecido como
Grupo de Bloomsbury, participou o economista, historiador e
ensaísta Leonard Woolf, con quen casou Virginia en 1912. En
1917 ambos fundaron a editorial The Hogarth Press, que lles
sirveu de ponte para lanzarse ao mundo das letras.
Así comeza, e escribe obras como: El fin del viaje (1915),
Noche y día (1919), El cuarto de Jacob (1922), La señora
Dalloway (1925), Las olas (1931) e Orlando (1928), entre
outras.
Como número 4 da colección As letras das mulleres
preséntase Orgullo e prexuízo, obra que no seu tempo foi
considerada novela romántica, mais tamén didáctica.
Unha obra que analiza de forma irónica e sutil a
sociedade na que viviu a súa autora, e moi
particularmente, o destino das mulleres, abocadas ao
matrimonio como única saída digna para as súas vidas e
afastadas da educación e da posibilidade de exercer
unha profesión.
Publicada en 1813, é un dos grandes clásicos da novela
inglesa e un dos máis lidos. É, en parte, unha comedia
romántica con certa dose de melodrama, pero por riba
de todo, é unha comedia de costumes realista; é
literatura de evasión, máis tamén unha exposición
didáctica e crítica da situación da muller de clase media
alta no sistema patriarcal de principios do século XIX.
Orgullo e prexuizo é a historia do señor e a señora
Bennet, e as súas cinco fillas e varias aventuras
románticas na sua residencia Hertfordshire de Longbourn.
Os caracteres dos pais son contrastados enormemente: o
señor Bennet é un caballero sabio e inxenioso; mentres
que a señora Bennet está permanentemente preocupada
polo casamento das súas fillas a calquera coste. A razón
desta obsesión é porque o seu patrimonio pasará por lei
despois da morte do seu esposo, ao seu parente de
sangue máis preto: o seu curmán; Guillermo Collins, un
home indiscreto e pomposo. A historia cobra emoción coa
chegada do xove soltero e rico Charles Bingley e o seu
amigo Fitzwilliam Darcy, que manterá unha relación
tempestuosa con Elizabeth Bennet, á que Jane Austen
reclamou como a súa favorita entre a súa producción
literaria.
Jane Austen (1775-1817) naceu na parroquia de
Steventon, Basingstoke, da que o seu pai era rector.
Estudiou na casa e nunca se separou da súa familia, na
que era a séptima de oito irmáns. Jane comeza a escribir
novelas para a súa familia dende nena. Algúns dos seus
primeiros traballos, escritos desde 1790, publicáronse no
libro Amor y amistad, y otras obras (1922), sendo Orgullo
e prexuizo en 1813 a súa novela máis famosa. Así mesmo
escribe obras como Sensatez e Sentimento (1981)
Mansfield Park (1814), Emma (1816) e Persuasión (1818).
Un cuarto de seu.
Virginia Woolf.
Santiago de Compostela :
Servizo Galego de
Igualdade ; Sotelo Blanco,
2005.
(As letras das mulleres ; 3)
Orgullo e prexuízo.
Jane Austen.
Santiago de Compostela :
Servizo Galego de
Igualdade ; Sotelo Blanco,
2005.
(As letras das mulleres ; 4)
Foro Xénero Urbán.
Foro aberto sobre a integración da perspectiva de xénero ("gender mainstreaming") no urbanismo, a
planificación urbana e o desenvolvemento local. As coversas abertas pasan pola lista de correo
aberta .
http://www.webislam.com/default.asp?sec=vaa&s=Mujer&sb=%2E%2E
Portal do islam en español
Portal do islam en español onde se ofrece todo tipo de información referente ao mundo islámico en
novas, enlaces, na súa biblioteca e no seu dossier. Destaca un apartado adicado á muller onde se da
unha visión da súa situación na sociedade islámica. hai entrevistas a mulleres árabes e artigos de
grande interese.

Page 16
INFORMATIVO
nº 30
BOLETÍN
INFORMATIVO
1ª quincena de abril 2005
16
Libros recomendados
O Servizo Galego de Igualdade en colaboración con Sotelo
Blanco Edicións decidiu a realización da colección As Letras
das Mulleres co obxectivo de divulgar obras do pensamento
feminista e produccións de mulleres destacadas e nalgún caso
homes que impulsen a igualdade de xénero.
Con este obxectivo, preséntase Un cuarto de seu, o número 3
da citada colección, unha obra que esboza unha das
primeiras historias da literatura de mulleres e presenta
valiosas reflexións sobre a escrita feminina.
A modo de ensaio, Virginia Woolf, reflexiona sobre a
importancia que para a muller foi dispoñer “dun cuarto”, ou
lugar propio, no que poder aillarse de vez en cando no seu
“mundo interior”, onde se poida dar renda solta ao cultivo do
espíritu. Un espazo que a muller, segundo di a autora, sempre
o tivo que compartir con maridos, fillos, familiares, visitas,...sen
dispoñer nin de tempo nin de tranquilidade para poder ler ou
escribir.
É por tanto, un alegato a favor do dereito da muller a poder
expresarse como queira, libremente. Unha interesante obra,
onde Virginia Woolf fai fincapé nas codicións materiais que
teñen dificultado as carreiras literarias das escritoras e onde
analiza os mecanismos polos que o patriarcado sitúa á muller
nunha posición de inferioridade. Igualmente, Woolf explora
as conexións entre o xénero sexual e o xénero literario,
alentando ás escritoras na procura dunha frase nova e unha
mente andróxina.
Virginia Woolf, cuxo nome de solteira era Adeline Virginia
Stephen, naceu o 25 de xaneiro de 1882 en Londres. Nunca
foi á escola, os seus estudos realizounos na casa.
Filla do biógrafo e filósofo Leslie Stephen, mudouse tras o
falecemento deste en 1905, xunto aos seus irmáns, a unha
casa do barrio londinense de Bloomsbury que se convertiu en
lugar de reunión de librepensadores e antiguos compañeiros
de universidade do seu irmán maior. No grupo coñecido como
Grupo de Bloomsbury, participou o economista, historiador e
ensaísta Leonard Woolf, con quen casou Virginia en 1912. En
1917 ambos fundaron a editorial The Hogarth Press, que lles
sirveu de ponte para lanzarse ao mundo das letras.
Así comeza, e escribe obras como: El fin del viaje (1915),
Noche y día (1919), El cuarto de Jacob (1922), La señora
Dalloway (1925), Las olas (1931) e Orlando (1928), entre
outras.
Como número 4 da colección As letras das mulleres
preséntase Orgullo e prexuízo, obra que no seu tempo foi
considerada novela romántica, mais tamén didáctica.
Unha obra que analiza de forma irónica e sutil a
sociedade na que viviu a súa autora, e moi
particularmente, o destino das mulleres, abocadas ao
matrimonio como única saída digna para as súas vidas e
afastadas da educación e da posibilidade de exercer
unha profesión.
Publicada en 1813, é un dos grandes clásicos da novela
inglesa e un dos máis lidos. É, en parte, unha comedia
romántica con certa dose de melodrama, pero por riba
de todo, é unha comedia de costumes realista; é
literatura de evasión, máis tamén unha exposición
didáctica e crítica da situación da muller de clase media
alta no sistema patriarcal de principios do século XIX.
Orgullo e prexuizo é a historia do señor e a señora
Bennet, e as súas cinco fillas e varias aventuras
románticas na sua residencia Hertfordshire de Longbourn.
Os caracteres dos pais son contrastados enormemente: o
señor Bennet é un caballero sabio e inxenioso; mentres
que a señora Bennet está permanentemente preocupada
polo casamento das súas fillas a calquera coste. A razón
desta obsesión é porque o seu patrimonio pasará por lei
despois da morte do seu esposo, ao seu parente de
sangue máis preto: o seu curmán; Guillermo Collins, un
home indiscreto e pomposo. A historia cobra emoción coa
chegada do xove soltero e rico Charles Bingley e o seu
amigo Fitzwilliam Darcy, que manterá unha relación
tempestuosa con Elizabeth Bennet, á que Jane Austen
reclamou como a súa favorita entre a súa producción
literaria.
Jane Austen (1775-1817) naceu na parroquia de
Steventon, Basingstoke, da que o seu pai era rector.
Estudiou na casa e nunca se separou da súa familia, na
que era a séptima de oito irmáns. Jane comeza a escribir
novelas para a súa familia dende nena. Algúns dos seus
primeiros traballos, escritos desde 1790, publicáronse no
libro Amor y amistad, y otras obras (1922), sendo Orgullo
e prexuizo en 1813 a súa novela máis famosa. Así mesmo
escribe obras como Sensatez e Sentimento (1981)
Mansfield Park (1814), Emma (1816) e Persuasión (1818).
Un cuarto de seu.
Virginia Woolf.
Santiago de Compostela :
Servizo Galego de
Igualdade ; Sotelo Blanco,
2005.
(As letras das mulleres ; 3)
Orgullo e prexuízo.
Jane Austen.
Santiago de Compostela :
Servizo Galego de
Igualdade ; Sotelo Blanco,
2005.
(As letras das mulleres ; 4)
http://www.generourban.org
Foro Xénero Urbán.
Foro aberto sobre a integración da perspectiva de xénero ("gender mainstreaming") no urbanismo, a
planificación urbana e o desenvolvemento local. As coversas abertas pasan pola lista de correo
aberta .
http://www.webislam.com/default.asp?sec=vaa&s=Mujer&sb=%2E%2E
Portal do islam en español
Portal do islam en español onde se ofrece todo tipo de información referente ao mundo islámico en
novas, enlaces, na súa biblioteca e no seu dossier. Destaca un apartado adicado á muller onde se da
unha visión da súa situación na sociedade islámica. hai entrevistas a mulleres árabes e artigos de
grande interese.

Page 16
INFORMATIVO
nº 30
BOLETÍN
INFORMATIVO
1ª quincena de abril 2005
16
Libros recomendados
O Servizo Galego de Igualdade en colaboración con Sotelo
Blanco Edicións decidiu a realización da colección As Letras
das Mulleres co obxectivo de divulgar obras do pensamento
feminista e produccións de mulleres destacadas e nalgún caso
homes que impulsen a igualdade de xénero.
Con este obxectivo, preséntase Un cuarto de seu, o número 3
da citada colección, unha obra que esboza unha das
primeiras historias da literatura de mulleres e presenta
valiosas reflexións sobre a escrita feminina.
A modo de ensaio, Virginia Woolf, reflexiona sobre a
importancia que para a muller foi dispoñer “dun cuarto”, ou
lugar propio, no que poder aillarse de vez en cando no seu
“mundo interior”, onde se poida dar renda solta ao cultivo do
espíritu. Un espazo que a muller, segundo di a autora, sempre
o tivo que compartir con maridos, fillos, familiares, visitas,...sen
dispoñer nin de tempo nin de tranquilidade para poder ler ou
escribir.
É por tanto, un alegato a favor do dereito da muller a poder
expresarse como queira, libremente. Unha interesante obra,
onde Virginia Woolf fai fincapé nas codicións materiais que
teñen dificultado as carreiras literarias das escritoras e onde
analiza os mecanismos polos que o patriarcado sitúa á muller
nunha posición de inferioridade. Igualmente, Woolf explora
as conexións entre o xénero sexual e o xénero literario,
alentando ás escritoras na procura dunha frase nova e unha
mente andróxina.
Virginia Woolf, cuxo nome de solteira era Adeline Virginia
Stephen, naceu o 25 de xaneiro de 1882 en Londres. Nunca
foi á escola, os seus estudos realizounos na casa.
Filla do biógrafo e filósofo Leslie Stephen, mudouse tras o
falecemento deste en 1905, xunto aos seus irmáns, a unha
casa do barrio londinense de Bloomsbury que se convertiu en
lugar de reunión de librepensadores e antiguos compañeiros
de universidade do seu irmán maior. No grupo coñecido como
Grupo de Bloomsbury, participou o economista, historiador e
ensaísta Leonard Woolf, con quen casou Virginia en 1912. En
1917 ambos fundaron a editorial The Hogarth Press, que lles
sirveu de ponte para lanzarse ao mundo das letras.
Así comeza, e escribe obras como: El fin del viaje (1915),
Noche y día (1919), El cuarto de Jacob (1922), La señora
Dalloway (1925), Las olas (1931) e Orlando (1928), entre
outras.
Como número 4 da colección As letras das mulleres
preséntase Orgullo e prexuízo, obra que no seu tempo foi
considerada novela romántica, mais tamén didáctica.
Unha obra que analiza de forma irónica e sutil a
sociedade na que viviu a súa autora, e moi
particularmente, o destino das mulleres, abocadas ao
matrimonio como única saída digna para as súas vidas e
afastadas da educación e da posibilidade de exercer
unha profesión.
Publicada en 1813, é un dos grandes clásicos da novela
inglesa e un dos máis lidos. É, en parte, unha comedia
romántica con certa dose de melodrama, pero por riba
de todo, é unha comedia de costumes realista; é
literatura de evasión, máis tamén unha exposición
didáctica e crítica da situación da muller de clase media
alta no sistema patriarcal de principios do século XIX.
Orgullo e prexuizo é a historia do señor e a señora
Bennet, e as súas cinco fillas e varias aventuras
románticas na sua residencia Hertfordshire de Longbourn.
Os caracteres dos pais son contrastados enormemente: o
señor Bennet é un caballero sabio e inxenioso; mentres
que a señora Bennet está permanentemente preocupada
polo casamento das súas fillas a calquera coste. A razón
desta obsesión é porque o seu patrimonio pasará por lei
despois da morte do seu esposo, ao seu parente de
sangue máis preto: o seu curmán; Guillermo Collins, un
home indiscreto e pomposo. A historia cobra emoción coa
chegada do xove soltero e rico Charles Bingley e o seu
amigo Fitzwilliam Darcy, que manterá unha relación
tempestuosa con Elizabeth Bennet, á que Jane Austen
reclamou como a súa favorita entre a súa producción
literaria.
Jane Austen (1775-1817) naceu na parroquia de
Steventon, Basingstoke, da que o seu pai era rector.
Estudiou na casa e nunca se separou da súa familia, na
que era a séptima de oito irmáns. Jane comeza a escribir
novelas para a súa familia dende nena. Algúns dos seus
primeiros traballos, escritos desde 1790, publicáronse no
libro Amor y amistad, y otras obras (1922), sendo Orgullo
e prexuizo en 1813 a súa novela máis famosa. Así mesmo
escribe obras como Sensatez e Sentimento (1981)
Mansfield Park (1814), Emma (1816) e Persuasión (1818).
Un cuarto de seu.
Virginia Woolf.
Santiago de Compostela :
Servizo Galego de
Igualdade ; Sotelo Blanco,
2005.
(As letras das mulleres ; 3)
Orgullo e prexuízo.
Jane Austen.
Santiago de Compostela :
Servizo Galego de
Igualdade ; Sotelo Blanco,
2005.
(As letras das mulleres ; 4)

 

Foro Xénero Urbán.

Foro aberto sobre a integración da perspectiva de xénero ("gender mainstreaming") no urbanismo, a planificación urbana e o desenvolvemento local. As coversas abertas pasan pola lista de correo aberta ES .

En SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE 
BOLETÍN INFORMATIVO 1ª quincena abril de 2005 nº 30 http://sgi.xunta.es/document/bo302005.pdf